Kamil Karaban

Wszczęcie przewodu doktorskiego 07 grudnia 2011 roku

Promotor Prof. dr hab. Janusz Uchmański
Promotor pomocniczy Dr Alexey V. Uvarov.