Status prawny
Zakres i tryb działania organów Muzeum i Instytutu Zoologii PAN i jednostek organizacyjnych ustala statut MiIZ PAN w ramach określonych ustawą.