Dominika Mierzwa Szymkowiak

Wszczęcie przewodu doktorskiego 19 marca 2014 roku

Promotor Prof. dr hab. Jarosław Stolarski