Konkursy – praca

Director of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for a postdoctoral position.
download link: pdf file
Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc).
link do pobrania: plik pdf

2020-01-22 3:59:42 PM


Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.


DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA Adiunkta – 2 etaty


Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Ewolucji i Ekologii Kręgowców w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN.
link do pobrania: Konkurs-st_naukowe_PEiEK-2020-1

2020-03-18 3:48:57 PM


Announcement of a call for a PhD position
download link: pdf file
Ogłoszenie o konkursie na doktoranta w MiIZ PAN
download link: plik pdf

2020-04-30 11:14:01 AM


Konkursie na stanowisko Adiunkta (post-doc).
dyscyplina naukowa: Biologia
link do pobrania: plik pdf

2020-06-01 3:20:04 PM


Konkurs na stanowisko doktoranta:
link do pobrania: plik pdf

2020-06-09 11:01:28 PM


Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk Nauki ogłaszają konkurs na doktoranta.

Director of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for a PhD student

2020-06-19 9:28:41 AM


Konkurs – Pracownik naukowy, Pracownia Ewolucji i Ekologii Kręgowców
link do pobrania: plik pdf

2020-08-11 2:40:28 PM


Konkurs – Pracownik naukowy, Pracownia Owadów Społecznych i Myrmekofilnych

link do pobrania: plik pdf

2020-08-17 2:59:49 PM


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego – Biologia
link do pobrania : plik pdf

2020-08-19 1:53:03 PM


Konkurs na stanowisko specjalisty
link do pobrania: plik pdf

2020-09-07 10:39:38 AM


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW:

Na stanowisko stypendysta – doktorant, pobierz plik
Na stanowisko adiunkt (postdoc), pobierz plik

2020-09-21 12:32:57 PM


Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc (adiunkt)

Director of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for a postdoctoral position

2021-01-18 3:33:08 PM

 


Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc)
Competition for a postdoctoral position

2021-01-20 1:29:58 PM


PhD Student position at MIZ PAN available starting October 2021
Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS-19

2021-04-06 10:57:43 PM

 


Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2021 r.

2021-04-07 12:18:57