Justyna Słowiak

Wszczęcie przewodu doktorskiego 07 listopad 2018 r

Promotor Dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik