Dostawa sprzętu laboratoryjnego w trzech częściach”, nr DA-2203-03/P/MIIZ/2020

Załączniki:

word SIWZ

word Załącznik nr 1

word Załącznik nr 2

word Załącznik nr 3

word Załącznik nr 4

word Załącznik nr 5

word Załącznik nr 6

word Załącznik nr 7

word Załącznik nr 8

word Załącznik nr 9

word Załącznik nr 10

     JEDZ.xml

word Ogłoszenie o zamówieniu

word Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

word Informacja z otwarcia ofert DA-2203-03/P/MIIZ/2020      29.01.2021