Anna Weronika Myczka

wszczęcie przewodu doktorskiego 09 kwietnia 2019 r

Promotor Dr ha. Zdzisław Laskowski 
Promotor pomocniczy dr Witold Jeżewsk