Ogłoszenia

Zamówienia publiczne:

2021-12-09 Zapytanie ofertowe pn: „Dostawa obrączek do znakowania dzikich ptaków dla Centrali Obrączkowania Ptaków Muzeum i Instytutu Zoologii PAN” nr DA-09/D/ZO/MIIZ/2021

2021-10-22 Zapytanie ofertowe na dostawę mikroskopu stereoskopowego z kamerą nr DA-08/D/ZO/MIIZ/2021

2021-07-15 Zapytanie ofertowe NR DA-07/U/ZO/MIIZ/2021

2021-07-15  Zapytanie ofertowe NR DA-06/U/ZO/MIIZ/2021

2021-07-15 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DA-05/D/ZO/MIIZ/2021

2020-10-26 Zapytanie ofertowe DA-2203-01/ZO/2020
2022-01-24 Zapytanie ofertowe nr DA-01-ZO/MIIZ/2022 pn: Usługa badania Rocznego Sprawozdania Finansowego w latach 2021 i 2022.

2022-03-09 Zapytanie ofertowe: pn. „Kompleksowa usługa poligraficzna” nr DA-03-U-ZO-MIIZ-2022

2022-08-09 Zapytanie ofertowe nr DA-05-U-ZO-MIIZ-2022

2022-09-12 Usługa sekwencjonowania produktów PCR metodą Sangera/ Sanger sequencing service of PCR products nr DA-06/U/ZO/MIIZ/2022

Ogłoszenia:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 06.07.2017r.

Uchwała Rady Naukowej MiIZ PAN dotyczące Szkoły Doktorskiej
Warszawa: Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje osoby do pracy w Centrali Obrączkowania Ptaków na stanowisku technika
Dyrekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje pracowników do Działu administracji
Konkurs na stanowisko naukowe / Competition for a research position
Dyrekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje pracownika (na zastępstwo) do prowadzenia Sekretariatu Instytutu