Ogłoszenia

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 06.07.2017r.
Uchwała Rady Naukowej MiIZ PAN dotyczące Szkoły Doktorskiej
Warszawa: Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
[job announcement]
Director of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for a postdoctoral position.
download link: pdf file
[oferta pracy]
Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc).
link do pobrania: plik pdf